اطلاعات وبینار | شرکت پردازش موازی سامان

هزینه: رایگان

ارائه دهنده:
راحله احترامی
(کارشناس مالی)

محورهای اصلی این وبینار:

۱. بستن حساب‌های موقت
۲. تهیه تراز آزمایشی
۳. مغایرت‌گیری بانکی و تهیه گردش حساب‌های بانکی
۴. تهیه و محاسبه بهای تمام شده کالاها
۵. تهیه دفاتر رسمی
۶. ثبت‌نام در سایت مالیات
۷. ارسال اظهارنامه عملکرد
۸. تهیه گزارشات ابرازی