اطلاعات وبینار | شرکت پردازش موازی سامان

هزینه: رایگان

ارائه دهنده:
محمد نوری آشتیانی
(کارشناس اداره کار و تامین اجتماعی)

محورهای اصلی این وبینار:

۱. تعهدات کوتاه و بلندمدت تامین اجتماعی
۲. تکالیف کارفرمایان در قبال سازمان تامین اجتماعی و بیمه‌شدگان
۳. حقوق کارفرمایان در قانون تامین اجتماعی
۴. معافیت‌های بیمه‌ای
۵. دستمزد و بیمه پرسنل
۶. جرائم و مجازات‌ها
۷. چگونگی برخورداری از بیمه بیکاری
۸. بازرسی از کارگاه‌ها (کارگاهی و دفاتر قانونی)
۹. فرآیند پرداخت حق بیمه در تامین اجتماعی
۱۰. مقدمه حق بیمه قراردادها و بررسی انواع قراردادهای پیمانکاری
۱۱. مقدمه تنظیم لایحه دفاعیه تامین اجتماعی
۱۲. نحوه اخذ کد کارگاهی، ردیف پیمان و اخذ مفاصا حساب بیمه
۱۳. مقدمه نحوه حضور و دفاع در جلسات هیئت‌های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی
۱۴. مقدمه حسابرسی بیمه و کاربرگ‌ها
۱۵. نحوه وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی