اطلاعات وبینار | شرکت پردازش موازی سامان

هزینه: رایگان

ارائه دهنده:
راحله احترامی
(کارشناس ارشد مالی)

محورهای اصلی این وبینار:

۱. نیازمندی‌های حسابداری صنعتی
۲. بررسی انواع مراکز هزینه
۳. ارزیابی روش‌های هزینه‌یابی
۴. مقایسه روش‌های هزینه‌یابی
۵. تشخیص دوایر صنعتی
۶. طبقه‌بندی هزینه‌ها براساس پارامترهای مختلف
۷. تفکیک محصولات اصلی و فرعی تولیدی
۸. روش‌های تسهیم هزینه‌ها در هر دو روش دائمی و ادواری
۹. ظرفیت‌سنجی در حسابداری صنعتی
۱۰. محاسبه نرخ جذب سربار
۱۱. انحرافات تولید
۱۲. بهره‌مندی از سیستم کنترل تولید در محاسبات قیمت تمام شده