اطلاعات وبینار | شرکت پردازش موازی سامان

هزینه: رایگان

ارائه دهنده:
محمد قبول
(عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران)

محورهای اصلی این وبینار:

1- تشریح سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی
۲- نحوه اخذ امضای الکترونیکی
۳- نحوه اخذ شناسه یکتا
۴- صدور صورتحساب