اطلاعات وبینار | شرکت پردازش موازی سامان

هزینه: رایگان

ارائه دهنده:
سجاد حیدری
(مدیرمالی)

محورهای اصلی این وبینار:

  • بررسی اجزای کار پوشه سامانه مودیان به صورت زنده
  • بررسی ابزارهای قابل استفاده برای صدور صورتحساب الکترونیک
  • ارتباط بین قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده و سامانه مودیان
  • نحوه اتصال نرم‌افزار تدبیر  به سامان