اطلاعات وبینار | شرکت پردازش موازی سامان

هزینه: رایگان

ارائه دهنده:
سجاد حیدری
(مدیر مالی)

محورهای اصلی این وبینار:

در این وبینار به بررسی مواد قانون تسهیل  سامانه مودیان پرداخته میشود. از نکات کلیدی این وبینار میتوان به مباحث زیر اشاره نمود:

۱- بررسی مواد قانون تسهیل سامانه مودیان
۲- روش ارسال معاملات فصلی با اجرای سامانه مودیان
۳- نحوه تکمیل اظهارنامه ارزش افزوده با اجرای سامانه مودیان