اطلاعات وبینار | شرکت پردازش موازی سامان

هزینه: رایگان

ارائه دهنده:
سجاد حیدری
مدیر مالی

سعید غلامی
مدرس رسمی فنی و حرفه ای

محورهای اصلی این وبینار:

در این وبینار به بررسی قانون ارزش افزوده و اجزای سامانه مودیان پرداخته میشود. از نکات کلیدی این وبینار میتوان به مباحث زیر اشاره نمود:

۱- ارتباط بین قانون ارزش افزوده و سامانه مودیان

۲- بررسی مواد قانونی مشترک