اطلاعات وبینار | شرکت پردازش موازی سامان

هزینه: رایگان

ارائه دهنده:

مهدی مهدیانی
مدرس و مشاور مالی و مالیاتی

محورهای اصلی این وبینار:

در این وبینار به چالشهای مالیاتی کسب و کارها پرداخته میشود. از نکات کلیدی این وبینار میتوان به مباحث زیر اشاره نمود:

  1. استفاده کامل از معافیتهای مالیاتی
  2. روش پاسخگویی کم ریسک در رسیدگیهای مالیاتی
  3. حسابرسی صورتهای مالی با وجود عدم الزام