اطلاعات وبینار | شرکت پردازش موازی سامان

هزینه: رایگان

ارائه دهنده:
پوریا گرجی
سرپرست واحد استقرار شرکت پردازش موازی سامان

محورهای اصلی این وبینار:

در این وبینار سامانه مودیان تدبیر آموزش داده خواهد شد. از نکات کلیدی این وبینار میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

  • نحوه ارسال صورتحساب
  • امکان برگشت فاکتورهای ارسال شده
  • امکان تست ارتباط با سامانه مودیان
  • بررسی معتبر بودن اطلاعات مشتریان حقیقی و حقوقی در تهیه فایل
  • امکان گزارش گیری فاکتورهای ارسال شده
  • و …