اطلاعات وبینار | شرکت پردازش موازی سامان

هزینه: رایگان

ارائه دهنده:

محمد نوری آشتیانی
کارشناس اداره کار و تامین اجتماعی
(مشاور بیمه و روابط کار)

محورهای اصلی این وبینار:

در این وبینار به جزییات مفاصا حساب و حسابرسی بیمه پرداخته خواهد شد. از نکات کلیدی این وبینار میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

_ حق بیمه قراردادهای پیمانکاری چطور محاسبه میشود؟
_ تشریح انواع معافیتهای بیمه
_ چگونه بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای مفاصا حساب بگیریم؟
_ نحوه تنظیم‌نامه مبنای محاسباتی
_ اظهارنامه بیمه
_ آیا کارگاه‌های پیمانکاری حسابرسی میشوند؟
_ نحوه رسیدگی بیمه
_ مرکز هزینه
_ نحوه اعتراض به بدهی
_ نحوه حضور و دفاع در هیاتها
_ تنظیم لایحه دفاعیه