اطلاعات وبینار | شرکت پردازش موازی سامان

هزینه: رایگان

ارائه دهنده:
 ابوالفضل یاسینی
(مدرس و مجری پروژه‌های هوش مصنوعی)

محورهای اصلی این وبینار:

در این وبینار به تعریف هوش مصنوعی و کاربرد آن در حوزه مالی پرداخته میشود. از نکات کلیدی این وبینار میتوان به مباحث زیر اشاره نمود:

۱-  تعریف هوش مصنوعی
۲-  چرا هوش مصنوعی ؟
۳-  کاربرد هوش مصنوعی در صنایع مختلف
۴-  کاربرد هوش مصنوعی در بحث مالی و حسابداری
۵-  درآمد مهندسین هوش مصنوعی در ایران و دنیا
۶-  نحوه ورود به هوش مصنوعی (یادگیری هوش مصنوعی)