اطلاعات وبینار | شرکت پردازش موازی سامان

هزینه: رایگان

ارائه دهنده:
غلامحسین دوانی
(مدرس و مشاور مالی و مالیاتی)

محورهای اصلی این وبینار:

  • مختصات اقتصادی جهان
  • جهانی شدن
  • نقش حرفه حسابداری و حسابرسی در اقتصاد جهان
  • نقش مؤسسات بزرگ حسابداری و حسابرسی
  • نقش نرم افزارهای کاربردی در دورکاری