اطلاعات وبینار | شرکت پردازش موازی سامان

هزینه: رایگان

ارائه دهنده:
سجاد حیدری
مدیرمالی

محورهای اصلی این وبینار:

در این وبینار به بررسی سامانه مودیان برای اشخاص حقیقی پرداخته میشود. از نکات کلیدی این وبینار میتوان به مباحث زیر اشاره نمود:

۱ – بررسی اجزای کارپوشه مودیان
۲ – تبیین قانون تسهیل و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان
۳ – نحوه صدور صورتحساب الکترونیکی