اطلاعات وبینار | شرکت پردازش موازی سامان

هزینه: رایگان

ارائه دهنده:
محمد نوری آشتیانی
کارشناس اداره کار و تامین اجتماعی (مشاور بیمه و روابط کار)

محورهای اصلی این وبینار:

در این وبینار به جزییات حسابرسی بیمه پرداخته خواهد شد. از نکات کلیدی این وبینار می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • تغییرات در نحوه رسیدگی
  • پیش حسابرسی
  • معافیت‌های بیمه
  • تعهدنامه حسابرسی
  • اظهارنامه بیمه
  • بررسی مواد مشمول و غیر مشمول (پایه سنوات، سنوات، عیدی، ایاب و ذهاب و…)
  • نقشه راه حسابرسی