اطلاعات وبینار | شرکت پردازش موازی سامان

هزینه: رایگان

ارائه دهنده:

محمد ملکی
کارشناس امور مالی و مالیاتی

محورهای اصلی این وبینار:

در این وبینار به نحوه رفع خطاهای متداول در سامانه مودیان پرداخته خواهد شد. از نکات کلیدی این وبینار می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • شناخت سامانه اینترنتی عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده
  • اصول ارسال صورتحساب
  • خطاهای ارسال در سامانه و رفع خطا
  • فرآیند ارسال صورتحساب به سامانه