اطلاعات وبینار | شرکت پردازش موازی سامان

هزینه: رایگان

ارائه دهنده:
روح‌اله فراهانی
مدیر بازاریابی شرکت پردازش موازی سامان

محورهای اصلی این وبینار:

۱) معرفی راهکار بازرگانی تدبیر

۲) معرفی امکانات سیستم خرید و فروش تدبیر

۳) معرفی امکانات سیستم پرسنلی تدبیر