نرم افزارهای جامع مالی و اداری تدبیر

اولین بخش از شرکت پردازش موازی سامان که خریداران نرم افزار تدبیر با آن ارتباط برقرار می کنند واحد فروش است. این واحد برای متقاضیان جلسه دمو (آشنایی با نرم افزار) برگزار می کند. پس از آشنایی کاربران با نرم افزارهای تدبیر، خدمات پیش فاکتور، و در صورت خرید، قرارداد، تمدید و … در این واحد انجام می شود. کاربران پس از خرید نرم افزار به واحد پشتیبانی معرفی می شوند.

demo1

از دیگر خدمات واحد فروش می توان به موارد زیر اشاره کرد :

  • تعیین سیاستهای توسعه نرم افزار و ارائه مستندات به واحد نرم افزار
  • ارتباط با کاربران، بررسی بازار نرم افزار و تعیین نیازهای جدید
  • برگزاری جلسه دمو در داخل و خارج از شرکت
  • ارائه CD دمو و کاتالوگ

مشتريان پس از آشنایی با شرکت پردازش موازی سامان و نرم‌افزار مالی اداری تدبیر از طرق مختلف ( همین وب سایت، نشریات، مقالات، کاربران و یا … ) با واحد فروش شرکت تماس گرفته و زمان جلسه دمو با آنان هماهنگ می‌شود.
پس از آشنایی عمیق‌تر با نرم‌افزار تدبیر در جلسات دمو، خریداری را انجام داده و پس از آن آموزش اولیه براساس تقویم آموزشی انجام می‌گیرد. خدمات واحد پشتیبانی از این مرحله آغاز می‌شود.

نام و نام‌خانوادگی

پست الکترونیک (ایمیل)

نام شرکت/موسسه

تکمیل تمامی موارد فوق الزامی می‌باشد.