همه ما می‌دانیم که امروزه برای کارخانجات تولیدی و یا بنگاه‌های تجاری دیگر فروش به معنای اتمام کار نیست، بلکه فروش شروع یک راه است؛ به‌طوریکه امروزه مشتریان انتظار دارند که فروشنده خدمات مناسب و سریع را با کمترین هزینه، در قبال آنان انجام دهد.از سوی دیگر با افزایش تدریجی مشتریان یک شرکت کنترل و نگهداری اطلاعات خرید یک مشتری، تاریخ گارانتی کالا و شیوه‌های ارایه خدمات به آنان می‌تواند زمان و هزینه‌های زیادی را متوجه سازمان نماید. ( دریافت کاتالوگ )

امکان معرفی سرویسکاران و حسابهای مالی مربوط.
امکان ورود اطلاعات درخواست کار و تغییر وضعیت درخواست‌های کار.
امکان معرفی مدل دستگاهها.
امکان معرفی سرویسها و قیمت‌های مربوط.
امکان صدور فاکتور‌های نصب و سرویس و ثبت اسناد مالی بطوراتوماتیک.
امکان معرفی مشتریان.
امکان مشاهده و چاپ کلیه موارد بالا و گزارشات دفتر عملیات نصب و سرویس و دفتر عملیات سرویسکاران.