محاسبات حقوق و دستمزد کارکنان در واحد‌هاي تجاري يکي از وقت‌گيرترين فعاليت‌هايي است که به‌طور مستمر مديران مالي را درگير خود نموده و همواره با احتمال بروز خطاهاي انساني در جمع‌آوري اطلاعات کارکرد و محاسبه دقيق و واقعي حقوق و مزاياي پرسنل همراه بوده است.
شيوه‌هاي مختلف محاسبه، تنوع پرداخت‌ها و تعدد پرسنل نيز بر پيچيده‌تر شدن محاسبات تاثيرگذار است. بنابراين به‌کارگيري يک سيستم مکانيزه حقوق و دستمزد که بتواند در کوتاه‌ترين زمان ممکن محاسبات حقوق را بدون کمترين خطاي انساني انجام داده و گزارش‌هاي متنوع مورد نياز مديران سازمان را در اختيارشان قرار دهد مي‌تواند کمک شاياني به مديران مالي محسوب شود.
نرم‌افزار پرسنلي و حقوق و دستمزد تدبير علاوه بر پوشش دادن اين نيازها، با برنامه حسابداري مالي به عنوان هسته مرکزي مجموعه نرم‌افزارهاي مالي اداري تدبير، ارتباط مستقيم داشته و مي‌تواند به عنوان بانک اطلاعاتي جامع از اطلاعات پرسنل اعم از اطلاعات شناسنامه‌اي، سوابق تحصيلي، دوره‌هاي آموزشي و … به کار آيد.

معرفی درختواره پارامترهای مختلف به صورت داینامیك (شامل تابعیت، جنسیت، گروه خون، رنگ پوست، دوره‌های آموزشی، مدارک تحصیلی، …)
معرفی احکام متعدد استخدامی برای هر یک از پرسنل در مقاطع مختلف زمانی و انجام محاسبات و تهیه گزارشات بنا به آخرین احکام با حفظ سوابق.
معرفی درختواره محل‌های جغرافیایی شامل کشورها، شهرها، شهرستان‌ها،… به صورت پویا.
معرفی انواع عوامل حقوقی شامل مزایا، کسور، تعهدات کارفرما و کارکرد به تفکیک نوع استخدام و نحوه محاسبه به تفکیک هر عامل.
معرفی تقویم‌های کاری مختلف به تفکیک نوع استخدام.
معرفی مراکز هزینه و ارتباط هر شخص در زمان مشخص به مرکز هزینه دلخواه.
امکان معرفی نحوه محاسبه عوامل حقوقی به صورت کاملا پویا با استفاده از پارامترهای مختلف سازمانی و شخصی افراد.
معرفی جداول مختلف مالیاتی (بخصوص ماده ۱۳۱) به فرم دلخواه و منطبق با آخرین تغییرات.
امکان اختصاص هر تعداد عوامل حقوقی شامل مزایا، کسور و… به هر نوع استخدام (رویه پرداخت).
معرفی انواع کارت ساعت‌های موجود و ساختار اطلاعاتی آنها جهت ارتباط صحیح سیستم با کارت ساعت و اخذ خلاصه عملکرد ماهانه.
امکان معرفی عوامل خاص نظیر بازخرید، مرخصی، ذخیره سنوات،… و نیز نحوه محاسبه آنها به صورت پارامتریک.
معرفی محل‌های مختلف خدمت.
معرفی درختواره واحدهای مختلف سازمان به صورت پویا.
معرفی انواع استخدام و طبقه‌بندی رویه‌های مختلف پرداخت.
تخصیص مقطعی مزایا و کسورات غیر مستمر نظیر مساعده، علی‌الحساب حقوق، پاداش ماهانه،… .
معرفی انواع وام و شرایط پرداخت وام به پرسنل.
معرفی درختواره مشاغل و پست‌های سازمانی و ارتباط با واحدهای سازمان.
تخصیص وام به پرسنل و کسر اقساط به طور خودکار از پرسنل به شرط عدم تعلیق یا تسویه.
معرفی درختواره سازمان‌های مختلف مرتبط اعم از شعب تامین اجتماعی و دارایی.
ورود کارکرد ماهانه افراد با توجه به حکم استخدامی و عوامل کارکرد هر نوع استخدام.
معرفی درختواره محل‌های مختلف پرداخت جهت تفکیک فهرست پرداخت حقوق ماهانه پرسنل.
محاسبه حقوق ماهانه پرسنل با توجه به عوامل حقوقی (مزایا، کسورات،…) مرتبط با نوع استخدام.
معرفی مشخصات شناسنامه‌ای پرسنل شامل نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، تصویر، تاریخ تولد،… .
امکان تنظیم نحوه روندکردن مبالغ پرداختی و انتقال تاثیرات به ماه‌های بعدی.
معرفی سوابق کاری به تفکیک پرسنل شامل محل خدمت، آخرین سمت، تاریخ شروع به کار،….
تنظیم فیش حقوقی به صورت خلاصه و جامع به تفکیک پرسنل برای هر ماه.
معرفی سوابق تحصیلی به تفکیک پرسنل شامل مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، نام کالج یا دانشکده،…
انجام محاسبات حقوقی به صورت انفرادی و یا گروهی به تفکیک محل خدمت، مرکز هزینه، واحد سازمانی،….
معرفی دوره‌های آموزشی مختلفی که پرسنل گذرانده‌اند به همراه امتیاز اکتسابی و اطلاعاتی مرتبط.
معرفی اطلاعات اولیه حقوقی افراد تا مقطع شروع به کار با سیستم جهت انجام صحیح محاسبات مالیات، مانده مرخصی، … .
ارزشیابی پرسنل در مقاطع زمانی مختلف و تاثیر میزان امتیاز اکتسابی در حقوق ماهانه به صورت دلخواه.
صدور احکام استخدامی و حقوقی به صورت انفرادی و گروهی.
معرفی ویژگی‌های فیزیکی افراد شامل قد، وزن، رنگ پوست، رنگ چشم، اندازه لباس،….
گزارشات متنوع حقوقی شامل احکام استخدامی، احکام حقوقی، حکم کارگزینی، لیست حقوق، لیست بانک، لیست بیمه، لیست مالیات، لیست کارکرد، فیش حقوق،….
معرفی دیگر اطلاعات مرتبط با پرسنل شامل شماره گواهینامه، شماره پاسپورت، پست الکترونیکی، سایت اینترنت،… .
گزارشات پرسنلی متنوع با توجه به انواع اطلاعات مرتبط با پرسنل شامل مشخصات شناسنامه‌ای، سوابق، تحصیلات، ارزیابی،… .
ارتباط با سیستم حسابداری تدبیر و صدور اسناد حسابداری حقوق و دستمزد.
گزارشات متنوع و سلیقه‌ای با توجه به محل‌های خدمت، واحدهای سازمانی و مراکز هزینه.
معرفی بستگان و افراد تحت تکفل به تفکیک پرسنل.
انجام کلیه عملیات، محاسبات و گزارشات به تفکیک شرکت.
معرفی سرفصل‌های مالی به تفکیک عوامل جهت صدور اسناد مالی.
امکان تعریف گروه‌های کاربری و کاربران با سطوح دسترسی مختلف.
امکان تنظیمات مرخصی در هر سال به تفکیک نوع استخدام و به ازای هر ماه به صورت تعداد روز و ساعت.
امکان صدور مجوز مرخصی به صورت روزانه و ساعتی.
امکان انتقال اطلاعات مجوز مرخصی در کارکرد مرخصی استحقاقی از طریق فرم کارکرد ماهانه.
امکان انتقال اطلاعات مانده مرخصی در کارکرد بازخرید مرخصی از طریق فرم کارکرد ماهانه.
امکان ورود اطلاعات مانده اولیه مرخصی به طور مستقیم و یا انتقال آن از سال قبل.
امکان تهیه گزارش از اطلاعات مرخصی در گزارشات پارامتریک.
معرفی صندوق‌های پس‌انداز به تعداد دلخواه و امکان به اشتراک گذاشتن آنها بین کارمند و کارفرما.
امکان وارد کردن مانده اولیه صندوق‌های پس‌انداز رفاه (کارمند و کارفرما).
گزارش کاردکس صندوق پس‌انداز رفاه (به تفکیک کارمند و کارفرما).
امکان احضار مبالغ مانده صندوق پس‌انداز رفاه کارمند و کارفرما در فیش حقوق.
امکان محاسبه ذخیره سنوات به صورت تجمعی و یا سالیانه.
صدور سند مالی برای پرداخت‌های متفرقه.
امکان ثبت قطعی محاسبه حقوق.
مجتمع‌سازی سیستم‌های مالی و پرسنلی.
امکان تولیدآرتیکل‌های مالی مربوط به ریز پرسنل برای کسور، وامها و بخش بستانکار تعهدات کارفرمـا در سندمالی.
اعمـال سر جمـع مزایای معوقه، کسور معوقه و تـعهدات کارفرمای معوقـه با عوامل متناظر در صدور سنـد مالی.
امکان نمایش ویژگی‌های هفتگانه در فیش حقوقی.
امکان احضار مبالغ تعهدات کارفرما در فیش حقوق.
امکان احضار مزایا و کسور معوقه به تفکیک عوامل در فیش حقوقی.
امکان مرتب‌سازی مزایا در فیش حقوقی.
اضافه شدن نوع گزارش (تجمعی انواع استخدام) در گزارشات پارامتریک.
اضافه شدن نوع گزارش (تجمعی مراکز هزینه) در گزارشات پارامتریک.
امکان احضار مزایا، کسور و تعهدات معوقه در گزارشات پارامتریک در کنار سایر عوامل.
امکان تهیه دیسک بیمه برای کارگاه‌های خارج از شهر که مشمول عفو ۵ نفر سهم کارفرما می‌باشند.
انتخابی شدن نمایش تاریخ آغاز بکار در لیست بیمه.
امکان تعیین طول شماره کارگاه و نشانی در فایل اطلاعاتی بیمه (برای شهرستانها).
افزوده شدن شماره وام‌ها، مبلغ وام‌ها و مانده نسبی وام‌ها در گزارشات پارامتریک و امکان تهیه فایل بانک برای پرداخت اقساط.
امکان تهیه گزارش از ریز مبالغ معوقات در گزارشات پارامتریک.
افزوده شدن تاریخ تسویه وام در تخصیص وام.
امکان وارد کردن مقدار و تعداد اقساط اولیه وام.
امکان مشاهـده یا عدم مشاهـده پرسنل غیرفعال در کلیه لیست‌ها برای سهولت دسترسی به سوابق.
لیست بیمه معوق به صورت سرجمع و مجزا.
لیست پرداخت معوقه به صورت سر جمع و جداگانه.
سیستم خدمات درمانی.