موقعیت کنونی:»»پرسش و پاسخ
­

آیا میدانید در نرم‌افزار تدبیر این امکان وجود دارد که در صورت انجام عملیات جدید بر روی چک دریافتی/پرداختی، آخرین وضعیت چک را می‌توان به وضعیت قبل بازگرداند؟

توسط |آبان ۲۰ام, ۱۳۹۶|آموزش نرم افزار تدبیر, پرسش و پاسخ|دیدگاه‌ها برای آیا میدانید در نرم‌افزار تدبیر این امکان وجود دارد که در صورت انجام عملیات جدید بر روی چک دریافتی/پرداختی، آخرین وضعیت چک را می‌توان به وضعیت قبل بازگرداند؟ بسته هستند

آیا می‌دانید در نرم‌افزار تدبیر امکان نمایش تصویر کالا در فرم‌های عملیاتی کالا وجود دارد؟

توسط |آبان ۲۰ام, ۱۳۹۶|آموزش نرم افزار تدبیر, پرسش و پاسخ|دیدگاه‌ها برای آیا می‌دانید در نرم‌افزار تدبیر امکان نمایش تصویر کالا در فرم‌های عملیاتی کالا وجود دارد؟ بسته هستند

آیا می‌دانید برای فعال کردن کنترل سریال‌های جدید در فرم‌های عملیاتی چه باید کرد ؟

توسط |آبان ۱۹ام, ۱۳۹۶|آموزش نرم افزار تدبیر, پرسش و پاسخ|دیدگاه‌ها برای آیا می‌دانید برای فعال کردن کنترل سریال‌های جدید در فرم‌های عملیاتی چه باید کرد ؟ بسته هستند

آیا میدانید در نرم‌افزار تدبیر، امکان جلوگیری از کار همزمان دو کاربر بر روی یک سند حسابداری وجود دارد؟

توسط |آبان ۱۷ام, ۱۳۹۶|آموزش نرم افزار تدبیر, پرسش و پاسخ|دیدگاه‌ها برای آیا میدانید در نرم‌افزار تدبیر، امکان جلوگیری از کار همزمان دو کاربر بر روی یک سند حسابداری وجود دارد؟ بسته هستند

آیا می‌دانید برای فرم‌های عملیاتی سیستم، ورود سریال‌های جدید را می‌توان اجباری نمود؟

توسط |آبان ۱۶ام, ۱۳۹۶|آموزش نرم افزار تدبیر, پرسش و پاسخ|دیدگاه‌ها برای آیا می‌دانید برای فرم‌های عملیاتی سیستم، ورود سریال‌های جدید را می‌توان اجباری نمود؟ بسته هستند

آیا می‌دانید در نرم‌افزار تدبیر امکان ایجاد محدودیت در نوع رسید و حواله هنگام ارتباط با فرم‌های ریالی وجود دارد؟

توسط |آبان ۱۶ام, ۱۳۹۶|آموزش نرم افزار تدبیر, پرسش و پاسخ|دیدگاه‌ها برای آیا می‌دانید در نرم‌افزار تدبیر امکان ایجاد محدودیت در نوع رسید و حواله هنگام ارتباط با فرم‌های ریالی وجود دارد؟ بسته هستند

آیا می‌دانید در نرم‌افزار تدبیر امکان تجمیع سطرهای تکراری در فاکتور با مبلغ واحد یکسان، هنگام چاپ فاکتور وجود دارد؟

توسط |آبان ۱۳ام, ۱۳۹۶|آموزش نرم افزار تدبیر, پرسش و پاسخ|دیدگاه‌ها برای آیا می‌دانید در نرم‌افزار تدبیر امکان تجمیع سطرهای تکراری در فاکتور با مبلغ واحد یکسان، هنگام چاپ فاکتور وجود دارد؟ بسته هستند

آیا می‌دانید چرا دکمه تغییر فرم در بعضی مواقع کار نمی‌کند؟

توسط |آبان ۱۲ام, ۱۳۹۶|آموزش نرم افزار تدبیر, پرسش و پاسخ|دیدگاه‌ها برای آیا می‌دانید چرا دکمه تغییر فرم در بعضی مواقع کار نمی‌کند؟ بسته هستند

آیا می‌دانید در نرم‌افزار تدبیر هنگام ایجاد درخواست کار امکان جلوگیری از تغییر تاریخ ثبت و ساعت ثبت توسط کاربر وجود دارد؟

توسط |تیر ۲۶ام, ۱۳۹۶|آموزش نرم افزار تدبیر, پرسش و پاسخ|دیدگاه‌ها برای آیا می‌دانید در نرم‌افزار تدبیر هنگام ایجاد درخواست کار امکان جلوگیری از تغییر تاریخ ثبت و ساعت ثبت توسط کاربر وجود دارد؟ بسته هستند

آیا می‌دانید در نرم‌افزار تدبیر امکان جلوگیری از حذف ارتباط حساب تفصیلی شناور با سایر حساب‌ها، در صورت استفاده در عملیات مالی وجود دارد؟

توسط |تیر ۲۶ام, ۱۳۹۶|آموزش نرم افزار تدبیر, پرسش و پاسخ|دیدگاه‌ها برای آیا می‌دانید در نرم‌افزار تدبیر امکان جلوگیری از حذف ارتباط حساب تفصیلی شناور با سایر حساب‌ها، در صورت استفاده در عملیات مالی وجود دارد؟ بسته هستند