تاکسی پرنده ایرباس، در سال ۲۰۱۸ به صورت آزمایشی پرواز می‌کند