زاکربرگ از جاه‌طلبی‌هایش برای موفقیت واقعیت مجازی سخن می‌گوید