با این ابزار جدید ویندوز ۱۰، اطلاعات شخصی ارسالی از سیستم خود به مایکروسافت را ببینید.