موقعیت کنونی:»یادداشت ها
­

سرنوشت چالشگران

توسط |بهمن ۳ام, ۱۳۹۴|یادداشت ها|0 نظر

همسفر

توسط |بهمن ۳ام, ۱۳۹۴|یادداشت ها|0 نظر

زنده باد انسان

توسط |بهمن ۳ام, ۱۳۹۴|یادداشت ها|0 نظر

به مناسبت ۲۰ سالگی وب

توسط |بهمن ۳ام, ۱۳۹۴|یادداشت ها|0 نظر

اولین یادداشت

توسط |بهمن ۳ام, ۱۳۹۴|یادداشت ها|0 نظر

چقدر می توانیم جهان را تغییر دهیم

توسط |بهمن ۳ام, ۱۳۹۴|یادداشت ها|0 نظر

هیچ یک از ما به اندازه ما هوشمند نیست

توسط |بهمن ۳ام, ۱۳۹۴|یادداشت ها|0 نظر

فرهنگ قدرشناسی

توسط |بهمن ۳ام, ۱۳۹۴|یادداشت ها|0 نظر

ده سال دوستی

توسط |بهمن ۳ام, ۱۳۹۴|یادداشت ها|0 نظر

فاجعه انسانی در سومالی

توسط |بهمن ۳ام, ۱۳۹۴|یادداشت ها|0 نظر