موقعیت کنونی:»یادداشت ها
­

وفاداری عامل پایداری است

توسط |بهمن ۳ام, ۱۳۹۴|یادداشت ها|0 نظر

وب مال خود شماست

توسط |بهمن ۳ام, ۱۳۹۴|یادداشت ها|0 نظر

اهمیت گوش دادن

توسط |بهمن ۳ام, ۱۳۹۴|یادداشت ها|0 نظر

زمینه های نوآوری

توسط |بهمن ۳ام, ۱۳۹۴|یادداشت ها|0 نظر

مثبت باشیم

توسط |بهمن ۳ام, ۱۳۹۴|یادداشت ها|0 نظر

نوع دوستی

توسط |بهمن ۳ام, ۱۳۹۴|یادداشت ها|0 نظر

سال نو میلادی فرخنده باد

توسط |بهمن ۳ام, ۱۳۹۴|یادداشت ها|0 نظر

ریسک های نمایشی و یا ریسک های حساب شده

توسط |بهمن ۳ام, ۱۳۹۴|یادداشت ها|0 نظر

شرکتهای آینده گرا

توسط |بهمن ۳ام, ۱۳۹۴|یادداشت ها|0 نظر

خجسته باد بهار

توسط |بهمن ۳ام, ۱۳۹۴|یادداشت ها|0 نظر