موقعیت کنونی:»یادداشت ها
­

شهر هوشمند

توسط |بهمن ۳ام, ۱۳۹۴|یادداشت ها|0 نظر

سیزده سال گذشت

توسط |بهمن ۳ام, ۱۳۹۴|یادداشت ها|0 نظر

سال نو میلادی فرخنده باد

توسط |بهمن ۳ام, ۱۳۹۴|یادداشت ها|0 نظر

خجسته باد یلدا

توسط |بهمن ۳ام, ۱۳۹۴|یادداشت ها|0 نظر

سیاره هفت میلیاردی

توسط |بهمن ۳ام, ۱۳۹۴|یادداشت ها|0 نظر

بدرود به استیو جابز

توسط |بهمن ۳ام, ۱۳۹۴|یادداشت ها|0 نظر

توجه به نرم افزار در دولت تدبیر

توسط |بهمن ۳ام, ۱۳۹۴|یادداشت ها|0 نظر

نرم افزار و دولت تدبیر و امید

توسط |بهمن ۳ام, ۱۳۹۴|یادداشت ها|0 نظر

اهمیت دگرگونی

توسط |بهمن ۳ام, ۱۳۹۴|یادداشت ها|0 نظر

حمایت از کسب و کار ایرانی

توسط |بهمن ۳ام, ۱۳۹۴|یادداشت ها|0 نظر